Trang chủ  Giới Thiệu  Thông Báo  Hình Ảnh 
 
VỀ CHÚNG TÔI
THÔNG TIN CÂU LẠC BỘ SUZUKI CẦN THƠ

Kể từ năm 2010, Man Utd phải trả hơn 1,133 tỷ USD tiền lãi, nợ gốc và cổ tức cho nhà Glazer.
Man Utd phải trả 323 triệu USD nợ gốc, 654 triệu U

SD lãi và 156 triệu USD cổ tức trong 11 năm qua, theo Swiss Ramble

Cổ tức là phần lợi nhuận sau thuế được chia cho cổ đông. Nhà Glazer nắ

m hầu

 hết quyền sở hữu Man Utd, nên hưởng trọn cổ tức. Trong khi các đội bóng còn lại dùng toàn bộ lợi nhuận để tái đầu tư, "Quỷ Đỏ" phải trả cho ông chủ. Khoản tiền 143 triệu USD được nhà Glazer dùng vào mục đích khác.Man Utd không nhận được dù chỉ một đồng từ nhà Glazer. Ngược lại, họ là đội phải trả lãi vay ngoàinhiều nhất cho các ông chủ, với 180 triệu USD, gần gấp đôi đội thứ hai. CLB phải trả lãi cho ông chủ nhiều thứ hai ở Ngoại hạng Anh là Arsenal, với 93 triệu USD.

khi các đội bóng còn lại dùng toàn bộ lợi nhuận để tái đầu tư, "Quỷ Đỏ" phải trả cho ông chủ. Khoản tiền 143 triệu USD được nhà Glazer dùng vào mục đích khác.Man Utd không nhận được dù chỉ một đồng từ nhà Glazer. Ngược lại, họ là đội phải trả lãi vay ngoàinhiều nhất cho các ông chủ, với 180 triệu USD, gần gấp đôi đội thứ hai. CLB phải trả lãi cho ông chủ nhiều thứ hai ở Ngoại hạng Anh là Arsenal, với 93 triệu USD.

khi các đội bóng còn lại dùng toàn bộ lợi nhuận để tái đầu tư, "Quỷ Đỏ" phải trả cho ông chủ. Khoản tiền 143 triệu USD được nhà Glazer dùng vào mục đích khác.Man Utd không nhận được dù chỉ một đồng từ nhà Glazer. Ngược lại, họ là đội phải trả lãi vay ngoàinhiều nhất cho các ông chủ, với 180 triệu USD, gần gấp đôi đội thứ hai. CLB phải trả lãi cho ông chủ nhiều thứ hai ở Ngoại hạng Anh là Arsenal, với 93 triệu USD.

khi các đội bóng còn lại dùng toàn bộ lợi nhuận để tái đầu tư, "Quỷ Đỏ" phải trả cho ông chủ. Khoản tiền 143 triệu USD được nhà Glazer dùng vào mục đích khác.Man Utd không nhận được dù chỉ một đồng từ nhà Glazer. Ngược lại, họ là đội phải trả lãi vay ngoàinhiều nhất cho các ông chủ, với 180 triệu USD, gần gấp đôi đội thứ hai. CLB phải trả lãi cho ông chủ nhiều thứ hai ở Ngoại hạng Anh là Arsenal, với 93 triệu USD.

Hotline:
Email:
MOTORCYCLES CLUB