Trang chủ  Giới Thiệu  Thông Báo  Hình Ảnh 
 
› Chương II: Tổ chức
Điều 1: CLB Môtô thể thao TP.Đà Nẵng được tổ chức theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Lãnh đạo cao nhất là Ban Chấp hành được ĐH CLB Môtô thể thao TP.Đà Nẵng bầu ra. Điều 2: CLB Môtô thể thao TP.Đà Nẵng điều hành trưc tiếp các CLB thành viên của các quận huyện thuộc phạm vi thành phố TP.Đà Nẵng và các thành viên trong CLB.

 

Điều 3: Đại hội CLB Môtô thể thao TP.Đà Nẵng tiến hành 2 năm 1 lần; 3 tháng họp BCH 1 lần, 1 tháng họp thành viên CLB 1 lần vào chủ nhật đầu tháng hoặc chiều thứ 6 (tùy theo tình hình mỗi tháng và sẽ được thông báo đến các thành viên ít nhất 03 ngày).

- Tiến hành ĐH có nhiệm vụ như sau:

a. Thông báo qua báo cáo nhiệm kỳ công tác và xác định nhiệm vụ công tác cho nhiệm kỳ tới.

b. Bổ sung và sửa đổi điều lệ.

c. Bầu ra BCH nhiệm kỳ mới.

d. Bầu đại biểu để dự Đại hội Liên đoàn cấp trên.

Các bản tin khác:
• Những cô gái bốc lửa trong đoàn môtô diễu hành náo động
Hotline:
Email:
MOTORCYCLES CLUB