Trang chủ  Giới Thiệu  Thông Báo  Hình Ảnh 
 
› Quy chế hoạt động CLB Motor Đà Nẵng
a. CLB môtô TP.Đà Nẵng là một tổ chức xã hội tự nguyện của những người yêu thích xe Môtô thể thao trên 400cc, muốn kết hợp thành một tổ chức tập thể, sinh hoạt cộng đồng, trao đổi sở thích và cùng hướng tới các hoạt động thể thao có trật tự theo đúng đường lối chính sách của Nhà nước ban hành. b. CLB Môtô thể thao TP.Đà Nẵng là thành viên chính thức của Liên Đoàn xe đạp – Môtô thể thao TP.Đà Nẵng, chịu sự quản lý trực tiếp của sở TDTT TP.Đà Nẵng và LĐ xe đạp – Môtô thể thao Việt Nam. c. CLB Môtô thể thao TP.Đà Nẵng là một tổ chức tập thể có biểu tượng, con dấu và tài khoản riêng dưới sự quản lý của LĐ xe đạp – Môtô thể thao TP.Đà Nẵng. d. Văn phòng CLB được đặt ở thành phố TP.Đà Nẵng.

Điều 3: Mục đích:

a. CLB Môtô thể thao TP.Đà Nẵng nhằm phát triển phong trào hoạt động thể thao trong xã hội thành một tổ chức có chủ trương, đường lối rõ ràng. Hướng đúng chính sách của Đảng và Nhà nước, phát triển sâu rộng thể dục thể thao lành mạnh trong cộng đồng, đặc biệt là giúp cho nghành TDTT (Bộ môn Xe đạp – Môtô thể thao).

b. Phát triển bộ môn được nhiều người yêu thích, triển khai có tổ chức vào mọi tầng lớp trong xã hội, gây được sự đoàn kết lành mạnh, góp phần định hướng An toàn giao thông của mọi nhà và mọi người trong xã hội.

c. Nhận các nhiệm vụ của nghành giao và coi đó là sự cơ bản đóng góp vào định hướng phát triển xã hội hóa thể thao trong mọi tầng lớp.

d. Sinh hoạt tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ thuật chuyên môn giúp cho LĐ Xe đạp – Môtô thể thao TP.Đà Nẵng. Đưa bộ môn thể thao này vào hệ thống phát triển đúng hướng vững mạnh và có tổ chức.

e. Giới thiệu và thực hiện các nhiệm vụ, chuyên môn do LĐ Xe đạp – Môtô thể thao TP.Đà Nẵng đề ra.

f. Phối hợp với các bộ môn liên quan của nghành thể thao, học hỏi, bồi dưỡng và hướng dẫn nâng cao kiến thức nghiệp vụ dẫn đoàn, tuyên truyền nguyên tắc điều luật giao thông cơ bản cho các nghành và bộ môn liên quan.

g. Nâng cao phong trào phát triển Môtô – Xe đạp thể thao TP.Đà Nẵng lên một tầm cao mới có kỹ thuật và kiến thức cụ thể nhằm góp phần tạo thêm cho hành lang an toàn giao thông của xã hội được vững mạnh hơn.

h. Mở rộng quan hệ với các địa phương, tạo đoàn kết thể thao phong trào.

i. Giúp liên đoàn Xe đạp – Môtô TP.Đà Nẵng định hướng cho thanh niên yêu thích tốc độ vào một sân chơi có tổ chức lành mạnh, 

Các bản tin khác:
• Chương II: Tổ chức
• Những cô gái bốc lửa trong đoàn môtô diễu hành náo động
Hotline:
Email:
MOTORCYCLES CLUB